Merinofår från Patagonien

Merinofår är en typ av tamfår som är mest kända för sin ull, men även för sitt kött. Fåren är vita och förekommer i över 200 raser. Det historiska ursprunget för merinofår sträcker sig tillbaka till 1100-talet och Marocko i Nordafrika. Under kolonialismen togs merinofåren från sin tidigare plats och transporterades både till Europa och Sydamerika. Idag finns merinofåren över nästan hela världen och några av de länder som producerar mest merinoull är Australien, Argentina, Sydafrika, Nya Zeeland och Uruguay.

Patagonien är en sydlig region i Sydamerika som omfattar delar av Argentina och Chile. Fåravel har förekommit där sedan 1800-talet. Idag beräknas omkring hälften av Sydamerikas merinofår finnas i Patagonien, vilket motsvarar ungefär 7,5 miljoner merinofår. När merinofåren får gå fritt utomhus bidrar det till öppna landskap såväl som arbetstillfällen på landsbygden.

Merinofårens ull påverkas av klimatet de lever i, men också av vad de äter. Klimat som passar fåren bäst är där de har tillgång till stora betesytor där de har möjlighet att både röra sig fritt och har tillgång till mat. Om tillgången till mat är bristfällig resulterar det i extra tunn ull. I Patagonien är klimatet fördelaktigt då temperaturen är mild och varierar mellan 3 och 22 grader året runt. Vegetationen utgörs av gräs och buskväxter, men det förekommer även öken- och stäppområden.