Ekologiskt garn

Vad är ekologiskt garn?

Ekologiskt garn är spunnen tråd som har framställts utifrån ekologiska principer. Generellt syftar det till hur själva råvaran, såsom bomull eller ull, har framställts – men det kan även omfatta hur garnet har hanterats under hela tillverkningsprocessen såsom färgning och spinning.

Det är vanligt att ekologiska garner, utöver att bestå av ekologiskt råmaterial, färgas av färgpigment som är miljövänliga. Detta kan både göras manuellt och maskinellt.

Vad som gäller för olika ekologiska garner kan variera, bland annat beroende på vilken certifiering garnet har och vilka krav som ställs utifrån detta. För ekologiskt garn är GOTS-certifiering vanligt förekommande.

  

Varför är ekologiskt garn viktigt?

Ekologiskt garn är viktigt för att skapa en hållbar framtid för människor, djur och natur. Det här handlar om att förbättra arbetsförhållanden för människor, förbättra djurhållningen samt minska användningen av kemikalier.

  • Bättre arbetsförhållanden. Med ekologisk märkning kommer arbetarnas arbetsvillkor vara bättre än utan samma märkning. Det här kan innebära att arbetarna har legal rätt att organisera sig i facket och att de ska behandlas rättvist.
  • Bättre djurhållning. Om djur används som en del i tillverkningskedjan för en ekologisk slutprodukt ska en ekologisk certifiering göra så att djuren behandlas bättre, utifrån både miljöperspektiv och djurskyddsperspektiv.
  • Minskad kemikalieanvändning. För att garn ska kunna certifieras med GOTS krävs det att kemikalier som klorin och tungmetaller inte har använts i framställningen för att bleka eller färga garnet. Det här betyder att inga kemikalier kommer släppas ut i naturen under tillverkningsprocessen, vilket ger djur en bättre natur att leva i. Det är också bättre för arbetare som jobbar med framtagningen av garnet, såväl som senare konsumenter som köper garnet.

Vad är GOTS-certifiering?

GOTS-certifiering är en certifiering som används för ekologiskt garn. GOTS står för Global Organic Textile Standards – global ekologisk textilstandard – och syftar till att hela produktionsprocessen är miljöcertifierad. Processen sträcker sig från framtagning av råmaterial, till förädlande och färgning av produkten. För att garn ska kunna få GOTS-certifiering krävs det att minst 95 procent av produkten är ekologiskt framställd.